Att konstruera SLP

En kort handledning i ämnet

Speltekniska värden
Hur väl man beskriver SLP:ns värden beror på hur viktig han är. En värdshusvärd beskrivs troligen som ”intelligent, stor och måttligt smidig” medans ärkefienden som de kommer att bekämpa i den grandiosa slutstriden beskrivs som en rollperson med rollformulär och allt.
Erfarenhet
Vad har SLPn gjort? Skriv ned en rad eller två om vad denne har gjort tidigare i livet - ett populärt tema i litteraturen är att låta värdshusvärdar vara före detta äventyrare. Detta ger ofta möjlighet för rollpersonerna att få information.
Kunskap
Vad vet SLPn om andra SLP, om avlägsna landsändar och stadens hantverkare? Värdshusvärdar är notoriska informationssamlare, de hör en massa i sin utskänkningslokal och även om mycket är skvaller så gör utrycket ”ingen rök utan eld” skäl för sitt namn.
Eget liv
Låt SLPn ha ett eget liv, dvs. låt han resa och skaffa sig nya erfarenheter lite då och då. Varje gång rollpersonen anländer till SLPns hem eller arbetsplats behöver han inte vara hemma, en så enkel sak som att han har gått till torget för att handla kan ge lite färg åt din skyddsling.
Intressen
En del lever enligt ”Mitt jobb är min hobby”, andra enligt ”Jag jobbar för att ha råd att leva”. Låt din SLP vara en riktig partymänniska och ett modelejon på fritiden, eller medlem i stadens frivilliga brandkår. Han kanske är frimärkssamlare och ber rollpersonerna att de skall försöka få tag i ett visst frimärke (antingen enormt sällsynt eller ett relativt vanligt som SLPn bara inte har i sin samling) när de ändå skall utrikes.
Tjänster
Vad kan SLPn tänka sig göra för rollpersonerna? (Betänk då hur väl de känner varandra.) Kan de tänka sig att ge sig av för att få tag i information eller saker? Skicka andra? Vilka i så fall?
Gentjänster
Vad vill SLPn ha av RPna? Vad vill de ha för gentjänster? Skriv ned i allmänna termer (du lär inte kunna förutsäga vad rollpersonerna kommer att fråga efter) vad de kan tänkas vilja ha. Allt ifrån att agera budbärare och indrivare av krognotor till livvakter och farliga uppdrag i främmande länder.

Tillbaka till Gamemaster’s Refuge