Muorji

Muorji är en plats, ett namn, en företeelse och ett samiskt ord. Jag är, för att uttrycka det relativt milt, fascinerad av fjällen så när jag ville registrera mig en egen domän föll det sig naturligt att leta reda på ett namn som hade fjällanknytning. Jag har tidigare haft som tradition att döpa saker, främst elektronik för att dessa gärna vill ha ”namn”, på latin, så att då ta steget och leta reda på ett ord på samiska föll sig fullt naturligt.

Jag började med att leta efter lämpliga ord, kriteriet var att det skulle fungera som domännamn, på samiska för företeelser för hjortron, fjälltopp, fjällräv (något som jag tyvärr aldrig har sett), ripa och så vidare. Till min hjälp hade jag en svensk-samisk ordbok som jag hade hittat på Malmös stadsbibliotek samt en ordlista som jag hittade på nätet. Min associationsförmåga gick på högvarv och någonstans på vägen så slog jag upp ”bär” och fann vad jag sökte. Muorji är det samiska ordet för ”bär” – jordgubbar, smultron, hallon, hjortron, osv. och uttalas ungefär ”murrji”. Jag har ingen anknytning till samiskan eller samer annat än mitt intresse av de svenska fjällen.

Jag har planer på att låta Muorji bli mer än så, men vad får framtiden utvisa.

Med ett fåtal undantag så är allt material skapat av mig.

 

What is Mourji then?

Muorji is a place, a name, a phenomena and a Sami word. I am, to put it mildly, fascinated by the Scandinavian Mountains, the long mountain range that follows the border between Norway and Sweden, so when I wanted to register a domain on my own it wasn’t a far reach to look for a name that had a relation to the mountains. I have had, as an earlier tradition, named things, esp. electronic gadget that needed an id, in Latin so it wasn’t strange to go for another foreign language.

I started to look for suitable words, the criteria being that is should be possible to use it as a domain name, in Sami but almost all words that I found failed in one regard or the other. I used a Swedish-Samish dictionary I found in Malmö City Library and one that I found on the net. Finally did I find what I was looking for; Muorji is the Sami word for ”berry” and is pronounced ”murrji” (the u being close to the o in ”you” and both u and i are short, i is pronounced as in ”is” and the j is close to the j in ”juice”). I have no other connection to Sami or the Sami culture other then my interest in walking in the northern parts of the mountains, where the Sami have their traditional lands.

I have some plans to let Muorji to be more then this, but that is still in the future.

All material, with a few exceptions, are created by me.